Doorgaan naar inhoud

Verwerkingssysteem

industriële robots

Industriële robot verwerkt plaatwerk op een pers

Op het gebied van automatiseringstechnologie en aandrijftechnologie verwijst deze term naar een apparaat dat wordt gebruikt om de materiaalstroom van of naar een actief punt te beheren. Het staat ook voor een suboperatie van de materiaalstroom en assemblage.

Definitie

De term hanteren verwijst naar het creëren, gedefinieerd wijzigen of tijdelijk in stand houden van een gespecificeerde ruimtelijke ordening van geometrisch gedefinieerde lichamen zonder er iets aan te veranderen - VDI Richtlijn 2860.

De ruimtelijke opstelling van een lichaam in een referentie coördinatensysteem is het resultaat van zijn zes vrijheidsgraden met betrekking tot beweging.

 • Drie translationele vrijheidsgraden voor de positie
 • Drie roterende vrijheidsgraden voor de oriëntatie

Naast de term afhandelingssysteem zijn er andere termen die synoniem worden gebruikt. Bijvoorbeeld:verwerkingsinriching, verwerkingsapparaat, afhandelingsmodule, balancer of manipulator.

Engelse benamingen zijn handling device of handling equipment.

Soorten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire en mobiele verwerking.

Voor stationaire verwerking is het verwerkingsapparaat meestal uitgerust met een kolom. Dit betekent dat de actieradius vrij klein is. Bij mobiele goederenbehandeling hangt het hanteringsapparaat in een railsysteem. Hiervoor is een infrastructuur nodig - bijvoorbeeld een staalconstructie. De werkradius is erg groot.

Deelfuncties

De verwerking is onderverdeeld in vijf subfuncties

Veiligstellen Verplaatsen Wijzigen Opslaan Controleren
 • Spannen
 • Ontspannen
 • Vasthouden
 • Lossen
 • Positioneren
 • Oriënteren
 • Orderen
 • Verplaatsen
 • Pannen
 • Verplaatsen
 • Roteren
 • Overdragen (roterend indexeren, lineair indexeren)
 • Werken (voortbewegen)
 • Verdelen, opdelen, toewijzen
 • Samenvoegen
 • Sorteren
 • Stapelen
 • Palletiseren
 • Bunkeren (ongeorganiseerde opslag)
 • Magazijn (georganiseerde opslag)
 • Inspecteren
 • Meten

Een verwerkingssysteem kan meerdere van deze subfuncties uitvoeren, maar de hoofdfunctie is bepalend voor het beoogde gebruik. Het betreffende systeem wordt ook genoemd naar de hoofdfunctie.

Verwerkingsapparaten en -uitrusting

Handlingapparaten verplaatsen een lichaam in een specifieke positie. Hanteringsapparaten worden gebruikt voor het nauwkeurig positioneren van werkstukken en gereedschappen. Werknemers worden zo ontlast van fysiek inspannende activiteiten.

Hier volgt een grove lijst van de verschillende handlingapparaten en hun mogelijke subfuncties.

 • Klemmen, klemmen, klauwplaten (voor het vastzetten van werkstukken in draaibanken), klemplaten - zekeren
 • Industriële robots, glijbanen, glijgoten, afbuigers, laadportalen, draai- en organisatieinrichtingen - bewegen
 • Verdeelinrichtingen, wisselaars, toevoer inrichtingen - verandering in hoeveelheid
 • Banden, pallets, bunkers, magazijnen - opslag
 • Sensoren, test & meetapparatuur - controle

Bij manipulatoren wordt de bewegingsvolgorde handmatig bestuurd. Teleoperators daarentegen zijn op afstand bediende manipulatoren en beschermen mensen tegen gevaarlijk of onmogelijk contact met de betreffende objecten (nucleaire technologie, rioleringssystemen). Met balancers kunnen zware lasten worden opgetild en met modulaire systemen kunnen grijpen, draaien en bewegen via eindschakelaars of programma's.

Voordelen en nadelen

 • Mensen kunnen direct ingrijpen als zich problemen voordoen en zijn op sommige gebieden sneller. Daarnaast is de inspanning die gepaard gaat met het hanteren van apparatuur relatief hoog.
 • Als een werknemer afwezig is door ziekte, staat de machine ook stil. Bovendien is de snelheid van de machines afhankelijk van die van de werknemers.

Zie ookh