Doorgaan naar inhoud

CE-markering op palletwagens en heftrucks

CE-kennzeichnung

CE-markering

De CE-markering is een essentieel element in de conformiteit van producten binnen de Europese Unie. Deze markering, die staat voor "Conformité Européenne" (Europese Conformiteit), geeft aan dat een product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de EU. Ondanks het wijdverbreide misverstand is de CE-markering geen kwaliteitszegel, maar een bevestiging dat het product aan de minimale veiligheidsnormen voldoet.

Wat is de CE-markering?

De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de EU-richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Het wordt aangebracht door de fabrikant of een door de EU gemachtigde vertegenwoordiger en is een belangrijke indicator dat het product in het economische gebied van de EU op de markt mag worden gebracht. Externe tests door onafhankelijke instanties zijn alleen in uitzonderlijke gevallen vereist.

Op welke producten heeft dit betrekking?

De verplichting om een CE-markering aan te brengen geldt niet voor alle producten, maar voornamelijk voor producten die potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Hieronder vallen:

 • Technische apparaten zoals kantoorverlichting
 • Medische apparaten
 • Machines, bijvoorbeeldpalletwagens, heftrucks
 • Speelgoed
 • Elektrisch bediende armaturen en fittingen

Waarop moet worden gelet bij het aanbrengen van de CE-markering?

Palletwagens en heftrucks zijn indicatoren van naleving van de Europese veiligheidsnormen en draagt bij aan de veiligheid op de werkplek. Hier volgen enkele belangrijke aspecten waarmee u rekening moet houden bij het CE-etiketteren van deze voertuigen:

 1. Identificeer relevante verordeningen en richtlijnen: de CE-markering geeft aan dat palletwagens en vorkheftrucks voldoen aan de relevante EU-veiligheidsvoorschriften. Dit omvat vereisten voor ontwerp, productie, veiligheidsuitrusting en prestaties.
 2. Verantwoordelijkheid van de producent: de fabrikant van de apparatuur is er verantwoordelijk voor dat elk voertuig een CE-markering krijgt voordat het in de EU verkocht wordt. Dit houdt zorgvuldige inspectie en tests in om ervoor te zorgen dat het voertuig voldoet aan de EU-normen.
 3. Procedure voor conformiteitsbeoordeling: voordat de CE-markering wordt aangebracht, moet de fabrikant een conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren. Dit omvat interne tests van de apparaten om te bevestigen dat ze voldoen aan de EU-vereisten.
 4. Technische documentatie creëren: voor elk apparaat moet uitgebreide technische documentatie worden opgesteld om naleving van alle relevante voorschriften te bevestigen.
 5. CE-markering aanbrengen: De etikettering moet duidelijk zichtbaar en permanent zijn, indien nodig ook op de verpakking of in de begeleidende documenten.
 6. Een EU Conformiteitsverklaring opstellen: zodra de conformiteitsbeoordelingsprocedure met succes is afgerond, stelt de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring op. Deze verklaring is een wettelijk bindend document dat de conformiteit van het voertuig met de EU-voorschriften bevestigt.
 7. Onderhoud en inspectie: zelfs na de marktintroductie moeten vorkheftrucks en pallettrucks regelmatig onderhouden en geïnspecteerd worden om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de veiligheidsnormen.

Conformiteitsverklaring: aanpassingen voor het Verenigd Koninkrijk

Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is de certificeringsnorm voor producten veranderd. De vorige CE-markering, die aangeeft dat het product voldoet aan de veiligheidsnormen van de EU, wordt niet langer erkend in het Verenigd Koninkrijk. In plaats daarvan is de UKCA-markering ("UK conformity assessed") geïntroduceerd. Deze nieuwe markering dient nu als bewijs dat producten voldoen aan de Britse veiligheidsnormen.

Zie ook