Doorgaan naar inhoud

Meeloop transportvoertuigen

Hubwagen beladen

Meelopend transportvoertuig met weegschaal in gebruik

Met meelopende transportvoertuigen zijn transportvoertuigen bedoeld, die bestuurd worden door een persoon die meeloopt. Deze term omvat bijvoorbeeld palletwagens. De omgang met deze apparaten wordt meer in detail uitgelegd in DGUV-voorschrift 68 (voorheen BGV D27).

Veilige bediening

Het risico op letsel en de frequentie van letsel bij het omgaan met meelopende transportvoertuigen is hoog. Vooral de voeten worden getroffen. Ongevallen worden veroorzaakt door botsingen of geplet worden tussen het voertuig en een obstakel, door botsingen met een tweede persoon of door uitglijden of vallende lasten. Ongevallen kunnen worden voorkomen door een paar regels in acht te nemen.

 • Alleen geschikte, geïnstrueerde en bevoegde personen mogen als bedieners worden beschouwd
 • Draag veiligheidsschoenen en eventueel veiligheidshandschoenen
 • Beveilig het apparaat tegen onbevoegd gebruik - indien beschikbaar: verwijder de sleutel
 • Volg de gebruiksaanwijzing
 • Gebreken aan de veiligheid verhelpen
 • Let op en overschrijd het laadvermogen niet
 • Dagelijkse visuele en functionele controles uitvoeren
 • Laad de lading veilig op
 • Rijd veilig en voorzichtig
 • Gebruik meelopende transportvoertuigen alleen op een vlakke ondergrond

De lading veilig oppakken: De toestand van de lading en de stabiliteit ervan moeten worden gecontroleerd voordat de lading wordt opgepakt. De lading moet ook in het midden worden opgepakt, zo lang mogelijk en dicht bij de achterkant van de vork. Tijdens het rijden mag de lading niet hoger dan de grond worden opgetild. Bij het laden en lossen op verhoogde locaties (schappen) moet het transportvoertuig precies voor het schap worden geplaatst en mag de lading alleen in een rechte lijn in en uit worden gereden. Er mag zich nooit iemand onder de geheven last bevinden. De lading mag tijdens het rijden ook nooit door anderen worden vastgehouden.

LET OP: Personenvervoer op meelopende transportvoertuigen is verboden!

Aanschaf en conditie

Bij de aankoop van een meelopend transportvoertuig moet, naast geschiktheid voor de transporttaak en kosteneffectiviteit, rekening worden gehouden met de volgende vereisten:

 • Ergonomisch ontwerp
 • Veiligheid
 • Buiten
 • Werkplatforms en hulpstukken
 • Bewezen conformiteit met de EG-machinerichtlijn

Meelopende transportvoertuigen en heftruckrijbewijs

Een heftruckrijbewijs is niet vereist voor het besturen van een meelopend transportvoertuig. De wettelijke basis hiervoor is te vinden in de vereisten van BGG 925 - Opleiding en autorisatie van bestuurders van industriële transportvoertuigen met bestuurdersstoel en bestuurdersplatform. In sectie 1.2 "Toepassingsgebied" van BGG 925 worden industriële transportvoertuigen die worden bestuurd door een meereizende bestuurder (ook wel voetganger genoemd) uitgesloten van de verdere vereisten van het GB-principe.

Overigens:Er is geen heftruck rijbewijs nodig om een meelopend transportvoertuig te besturen, omdat deze een maximumsnelheid van 6 km/u hebben. Dit betekent dat er een aanzienlijk lager risico is dan bij een heftruck.

Inspectie

Naast regelmatig onderhoud moeten industriële transportvoertuigen minstens één keer per jaar worden geïnspecteerd door een bevoegd persoon - de zogenaamde jaarlijkse palletwagen inspectie. Er moet een schriftelijk bewijs worden geleverd dat op de plaats van gebruik wordt bewaard.

Industriële transportvoertuigen moeten elke dag voor het begin van de werkzaamheden worden geïnspecteerd. Hier volgt een kort overzicht van de onderdelen die geïnspecteerd moeten worden:

 • Spiegels
 • Banden en hun luchtdruk
 • Hydrauliek afdichten
 • Hefkettingen: gelijkmatige spanning
 • Vorken zekeren
 • Remmen
 • Beveiligen van de disselkop

De belangrijkste feiten op een rij

 • Bediening: meelopende transportvoertuigen mogen worden bediend door personen die geschikt zijn voor deze taak en die theoretische en praktische instructie en autorisatie hebben ontvangen.
 • Arbeidsrechtelijke verplichtingen van werknemers:de gebruiksaanwijzing moet worden opgevolgd
 • Leeftijdsbeperking: de minimumleeftijd voor het besturen van meelopende transportvoertuigen is 15 jaar. Voor industriële transportvoertuigen met een ingeklapt bestuurdersplatform die sneller rijden dan 6 km/u is de leeftijdsgrens 18 jaar.
 • Meest voorkomende risico op ongevallen: voetletsel.
 • Verboden:er mogen onder geen enkele omstandigheid mensen op de hefvorken worden vervoerd, zelfs niet om mensen op en neer te bewegen op een plank voor de opslag van goederen. Palletwagens mogen ook niet als step gebruikt worden.
 • Vuile en geblokkeerde verkeersroutes in de fabriek: maak oneffen oppervlakken en gaten vrij en rijd er zo nodig omheen, zodat er geen risico is op kantelen.
 • Veilig vervoer: verlicht routes voldoende en rij voorzichtig - pas op voor tegemoetkomend verkeer, oversteekplaatsen of mensen
 • Parkeren: parkeer met de vorken volledig omlaag zodat de industriële transportvoertuigen geen obstakel vormen. Zet de bedieningselementen op OFF en verwijder indien nodig de sleutel. Parkeer niet voor nooduitgangen, vluchtroutes, brandblus- of eerstehulpvoorzieningen.