Doorgaan naar inhoud

Groene logistiek

De term "groene logistiek" verwijst naar de combinatie van verschillende duurzame strategieën en maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de milieueffecten van de activiteiten van een bedrijf. De focus ligt hierbij op het creëren van milieuvriendelijke en hulpbron efficiënte processen binnen het bedrijf, zodat er een economisch en ecologisch evenwicht wordt bereikt.

Doelen en maatregelen

Het belangrijkste doel van "groene logistiek" is om het verbruik van hulpbronnen en de milieuvervuiling door een bedrijf te verminderen. Dit betreft met name uitlaatgassen, water- en bodemverontreiniging en landverbruik. Concreet zijn de doelstellingen als volgt:

 • Duurzaamheid in de toeleveringsketen door het juiste ontwerp van producten en hun verpakking
 • Geschikt gebruik van materialen, zoals hergebruik van verpakkingen of recycling van verpakkingen
 • Reductie van lucht-, bodem- en watervervuiling
 • Vermindering van geluidsoverlast
 • Het bijhouden van de koolstofvoetafdruk van logistieke bedrijven om referentiewaarden te creëren voor verdere maatregelen ter bevordering van duurzaamheid en om de resultaten ervan te controleren

De maatregelen omvatten methoden en oplossingen die een uitgebreide, integratieve, gestandaardiseerde en oorzaak gerelateerde ecologische beoordeling van logistiek mogelijk maken. Dit is van invloed op het ontwerp van processen, structuren en systemen en faciliteiten voor transport, distributie en opslag.

Tussen haakjes: eén van de meest gebruikte methoden om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te berekenen is de internationale norm UNE-EN 16258:2013.

Uitdagingen

Hindernissen voor de implementatie van "groene logistiek" zijn op veel gebieden te vinden.

 1. Geen infrastructuur: Hoewel lokale overheden regelgeving hebben, is er een gebrek aan overkoepelende overeenkomsten zodat maatregelen voor de bouw van nieuwe faciliteiten kunnen worden geïmplementeerd
 2. De behoefte van bedrijven aan investeringen: vaste tarieven en krappe marges betekenen dat het niet altijd mogelijk is om te investeren in infrastructuur, efficiëntere apparatuur of procesautomatisering
 3. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: met name in de transportsector overheerst de afhankelijkheid van brandstof, waarvoor nog steeds geen adequate oplossing in zicht is
 4. Het gedrag van de klant: logistiek kan alleen zo duurzaam zijn als de klant bereid is te zijn (express levering, permanente leveringen 24/7). Logistieke kosten worden vrijwel nooit door de klant gedragen, waardoor de relevantie ervan en daarmee de motivatie om te investeren in duurzame maatregelen afneemt

Omgangsstrategieën

Bestandsmanagement:

 • Goed opslagruimte beheer en optimale planning van orderverzamelen voor minder verplaatsingen in het magazijn
 • FIFO-principe bij het werken met bederfelijke goederen
 • Gebruik van een transportsysteem zonder bestuurder om schade te minimaliseren en zo hulpbronnen te besparen

Milieucriteria en inkoop: bij het inkopen kan al rekening worden gehouden met duurzaamheid door leveranciers op bepaalde criteria te beoordelen. Naast de kenmerken van de producten - ecologische verpakking, weinig plastic, gerecyclede materialen - omvat dit ook het fabricageproces en de locatie van de leverancier - hoe dichterbij, hoe beter.

Vlootbeheer: transport heeft de grootste koolstofvoetafdruk in de logistieke keten. Naast ecologisch duurzamere transportroutes moeten er ook uitgebreide systemen worden gebruikt om bijvoorbeeld leveringsroutes te plannen.

Afval verminderen en recyclen: afvalscheiding en papier reductie in het bedrijf helpen hierbij. De juiste verwijdering van gevaarlijk afval is bijzonder belangrijk.

Aangepaste magazijnen: 4.0 logistieke gebouwen zijn in beeld en maken indruk met de mogelijkheid van duurzaam magazijnbeheer. De focusgebieden zijn de efficiëntie van energie- en waterverbruik, het gebruik van alternatieve energiebronnen, de keuze van bouwmaterialen en de verwerking van afval. Als deze overeenkomstig worden geïmplementeerd, wordt een certificering - LEED of BREEAM - toegekend.