Doorgaan naar inhoud

LIFO (Last In - First Out)

LIFO Principe

Opname van goederen volgens het LIFO-principe

LIFO is een afkorting voor Last In - First Out. Deze term staat voor een opslagstrategie die helpt om het magazijn te organiseren. De strategie bepaalt waar en hoe de goederen moeten worden opgeslagen en in welke volgorde ze mogen worden weggehaald voor productie.

Definitie

Last In First Out wordt in de logistiek gekenmerkt door het feit dat de goederen die het laatst werden opgeslagen, het eerst worden gebruikt wanneer verdere werkstappen - zoals productie of verzending - moeten worden uitgevoerd. Kortom: goederen die het laatst zijn opgeslagen, komen er het eerst uit..

Kenmerken

Het LIFO-proces vindt automatisch plaats in bedrijven die geen magazijnplanningssysteem hebben. De laatst opgeslagen producten worden gewoon als eerste verwijderd. De strategie vereist geen voorafgaande planning, waardoor het een simpel en kosteneffectief proces is.

Gebruik

Hier volgt een kort overzicht van wetenswaardigheden over het gebruik van het LIFO-proces.

 • Geschikt voor bedrijven die hun laadstrategie niet in detail plannen
 • Geschikt voor bedrijven die ongevoelige opslagproducten hebben. Artikelen die de achterste opslaglocaties bezetten, worden daar meestal relatief lang opgeslagen, omdat ze bij deze strategie zelden worden gebruikt. Voorbeeld: bulkgoederen zoals grind en zand, bouwmaterialen en sommige metalen (let op: risico op corrosie!)

Opslagsystemen en -technieken

Gemeenschappelijke opslagsystemen zijn geschikt voor het LIFO-proces. Dit betekent dat er geen speciale stellingen aangeschaft hoeven te worden, wat kosten bespaart. Omdat er geen grootschalige verplaatsing van goederen is - in tegenstelling tot het HIFO proces - zijn er geen of slechts lage kosten voor opslag en ophalen.

Opslag in stellingen

 • Eenvoudig systeem van stellingen die vrijstaand of aan de muur bevestigd kunnen worden

Buitenopslag

 • Opslaan van bulkmaterialen op de grond in de vorm van open ruimtes of kuilen

Hoogbouwmagazijn

 • Elk product heeft zijn eigen ruimte. Het magazijn bestaat uit hoge stellingen die tegen de muur of vrijstaand geplaatst kunnen worden

Satelliet stellingen

 • De satellietstelling heeft opslag kanalen waarin de laadeenheden meervoudig diep kunnen worden opgeslagen. Een railgeleid opslag- en ophaalvoertuig biedt toegang tot de opslagkanalen. Een satelliet - een autonoom voertuig met een lage totale hoogte - wordt in het opslag- en ophaalvoertuig geïnstalleerd. Zodra de satelliet het opslagcompartiment bereikt, maakt hij zich los van het opslag- en ophaalvoertuig en gaat hij het compartiment binnen.
 • Voordelen van dit opslagsysteem zijn onder andere compacte, ruimtebesparende opslag, directe toegang en automatisering. Een nadeel zijn de hogere kosten van de stalen constructie van de legborden, aangezien deze van hoge kwaliteit moeten zijn.

Lijnopslag

 • Bij lijnopslag worden de goederen of laadeenheden in rijen opgeslagen. Er is ruimte tussen de afzonderlijke blokken. Bij het benaderen van de goederen is het daarom niet nodig om grote aantallen eenheden te verplaatsen.
 • Eén voordeel van lijnopslag is de kostenbesparing, omdat er geen rekken nodig zijn. De structuur van de goederen is dus flexibel. Een nadeel is dat alleen het LIFO-principe gebruikt kan worden. Het vereist ook een grote ruimte.

Inrijstellingen

 • Inrijstellingen - of doorrijstellingen - zijn draagconstructies van profielelementen. Het betreffende voertuig kan inrijden of doorrijden tijdens het opslaan of ophalen. Bij inrijstellingen vindt het ophalen plaats volgens het LIFO-principe. Bij doorrijstellingen varieert de ophaalvolgorde.
 • Eén voordeel van inrijstellingen is dat ze bijzonder geschikt zijn voor drukgevoelige goederen. Het haalbare oppervlaktegebruik of ruimtegebruik is hoog. Een nadeel is dat dit type opslag geschikt is voor grote hoeveelheden van hetzelfde artikel. Bovendien mogen de artikelen geen problemen hebben met lange opslagperioden.