Doorgaan naar inhoud

Order georiënteerd, seriematig orderverzamelen

Orderverzamelen bij de stelling

Orderverzamelen bij de stelling

Order georiënteerd, seriematig orderverzamelen is een verzamelmethode in één stap waarbij order items na elkaar worden verwerkt volgens orders.

Overzicht

Bij ordergericht, serieel orderverzamelen worden orders na elkaar verwerkt. Ofwel bestrijkt één orderverzamelaar alle opslagzones, ofwel wordt een order van de ene orderverzamelaar in een specifieke zone naar de volgende orderverzamelaar en zijn zone overgedragen. Dit gaat door totdat de order voltooid is.

Order georiënteerd, serieel orderverzamelen is een vorm van orderverzamelen in één fase.

Differentiatie

  • Order georiënteerd, serieel orderverzamelen: de afzonderlijke orders worden na elkaar in verschillende opslagzones verwerkt. Een orderverzamelaar passeert alle opslagzones of een order wordt van een orderverzamelaar in de ene zone naar een orderverzamelaar in een andere zone overgedragen.
  • Ordergeoriënteerd, parallel orderverzamelen: elke order wordt verdeeld in deelorders - volgens de opslagzones. Het orderverzamelen vindt parallel plaats in de afzonderlijke opslagzones. Na de respectieve uitvoering worden de deelorders samengevoegd.
  • Serie georiënteerd, parallel orderverzamelen: Inkomende orders worden gegroepeerd in series. Binnen een serie worden de orders vervolgens opgesplitst in de artikelen van de afzonderlijke opslagzones. De individuele artikelen worden vervolgens toegewezen aan hun oorspronkelijke individuele orders.

Voor- en nadelen van order georiënteerd, serieel orderverzamelen

Voordeel: de orderverzamelaars bewegen in kleine verzamelzones. Afstanden en doorlooptijden van orders worden verkort. Fouten kunnen ook snel worden getraceerd. Vertrouwd raken is eenvoudig..

Nadeel::Bestellingen moeten tijdelijk worden opgeslagen op de overslagpunten naar de volgende opslagzone. Bovendien kan er een onevenwicht ontstaan wat betreft de arbeidsintensiteit in de afzonderlijke opslagzones.

Orderverzamelen in één fase versus orderverzamelen in twee fasen

  • Orderverzamelen in één fase: items van een klantorder worden in één keer samengesteld
  • Orderverzamelen in twee fasen: klantorders worden samengevat - in de eerste fase worden identieke artikelen uit de verschillende afzonderlijke orders samengevoegd; in de tweede fase worden de afzonderlijke artikelen vervolgens aan de respectieve afzonderlijke order toegewezen.