Doorgaan naar inhoud

Vaklast

Fachlast

Vaklast: laden op een palletstelling

Op het gebied van magazijnlogistiek worden termen zoals vaklast en veldlast spelen een centrale rol, vooral als het gaat om de veerkracht en capaciteit van palletstellingen gaat. Dit artikel behandelt het concept van vaklast en legt de betekenis ervan uit in vergelijking met veldlast.

Definitie

De vaklast verwijst naar de maximale belasting die een enkele plank of stelling van een palletstelling kan dragen. Het is een beslissende factor voor een veilig en efficiënt gebruik van het stellingsysteem en moet in acht worden genomen om overbelasting en het daarmee gepaard gaande risico op ongelukken te voorkomen. De informatie over de vaklast is meestal te vinden in de gebruiksaanwijzing of de technische specificaties van het stellingsysteem.

Vaklast versus veldlast

  • Vaklast: dit definieert de draagcapaciteit van een afzonderlijke plank in een rekkensysteem. De vaklast geeft het maximale gewicht aan dat op een plank kan worden opgeslagen zonder de stabiliteit en veiligheid van de rekken in gevaar te brengen.
  • Veldlast: In tegenstelling tot de vaklast, verwijst de veldlast naar het totale draagvermogen van een vak van een plank, d.w.z. het gebied tussen twee staanders. Deze omvat de som van alle vaklasten binnen deze travee, exclusief het eigen gewicht van de plank zelf.

Wetenswaardigheden

  • Een gelijkmatige verdeling van de belasting op plank- en vakniveau is essentieel voor de stabiliteit en veiligheid van het stellingsysteem.
  • De som van de vaklasten mag niet hoger zijn dan de opgegeven veldlast van het stellingsysteem. Als dit wel het geval is, moet er een aanpassing worden gemaakt door de belasting in de afzonderlijke vakken te verminderen of door het opslagsysteem opnieuw te configureren om de totale belasting binnen de toegestane limieten te houden.

Bij de planning en het gebruik van opslagsystemen speelt de belasting van schappen en veldlasten een cruciale rol. Het draagt niet alleen bij aan de veiligheid tijdens opslag, maar optimaliseert ook het gebruik van de beschikbare opslagruimte. Het naleven van de opgegeven belastingslimieten garandeert de levensduur van de stellingsystemen en minimaliseert het risico op ongelukken en schade.