Doorgaan naar inhoud

LOFO (Lowest In - First Out)

lofo-principe

Goederenafvoer volgens het LOFO-principe

LOFO is de afkorting voor Lowest In - First Out en staat voor een bepaald soort opslag waarbij de goederen op basis van prijs worden opgeborgen. Hierbij worden de goedkoopste goederen het eerst opgehaald.

Definitie

Lowest In - First Out, kortweg LOFO, is een magazijn strategie waarbij de goederen met de laagste waarde als eerste worden verwijderd uit de betreffende opslaglocatie. Zo blijven aan het eind van het jaar alleen de dure / de duurste goederen over in het magazijn.

Het tegenovergestelde van deze methode is de HIFO-methode.Bij deze opslagstrategie worden de duurste items het eerst verwijderd.

Opslagstrategie

Het doel van een opslagstrategie in bedrijven en ondernemingen is het organiseren van opslag- en ophaal werkzaamheden in het magazijn en het behouden van overzicht. Als er geen magazijn strategie wordt gebruikt, kan dit leiden tot een verlies aan winstoptimalisatie. Als er geen opslagstrategie wordt gebruikt, komt dit ongeveer overeen met het LIFO proces. In dit geval worden de items die het laatst zijn weggezet het eerst verwijderd.

Er zijn andere benaderingen van de volgorde of het principe waarin items of grondstoffen worden opgeslagen en opgehaald - zoals de FIFO-, HIFO- of FEFO methode en dynamische opslag.

Toepassing

Het LOFO-proces wordt over het algemeen zelden gebruikt omdat het een tijdrovende procedure is: de waarde van de opgeslagen artikelen moet altijd worden geregistreerd en de volgorde waarin ze uit de opslag worden gehaald moet opnieuw worden bepaald en dienovereenkomstig worden vastgesteld.

Bovendien hechten bedrijven er belang aan om de producten met een hoge waarde als eerste uit het magazijn te halen om meer te kunnen kopen tegen een gunstige prijs of om opslag risico's (schade, diefstal, enz.) te vermijden.

Deze methode kan echter zinvol worden gebruikt in een magazijn met een back-up taak, omdat dit type opslag niet gericht is op winstoptimalisatie. De focus ligt hier op het in stand houden van de productie. Het is dus mogelijk dat een duur ingekocht product in het magazijn blijft terwijl de goedkopere variant wordt gebruikt.

Opslagsysteem

Om überhaupt een opslagproces te kunnen gebruiken, moeten/moeten er geschikte opslagsystemen beschikbaar zijn. Omdat het LOFO-proces vrij complex is en altijd bekend moet zijn waar de duurste goederen zich op dat moment bevinden, is een opslagsysteem met vaste opslaglocaties essentieel - tenzij een bedrijf om specifieke redenen de voorkeur geeft aan constante voorraadverplaatsing.

Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van hoogbouwmagazijnen. Parallelle systemen voor goederenbeheer bieden ondersteuning door digitaal weer te geven waar welk product zich op dat moment bevindt.

Tussen haakjes: de LOFO-methode mag volgens het handelsrecht niet worden gebruikt in de boekhouding. Waarom? Het is in strijd met het strikte principe van de laagste waarde.