Doorgaan naar inhoud

Vrachtverzending

Vrachtverzending in intralogistiek is een centraal bedrijfsproces dat zorgt voor een soepele uitstroom van goederen uit een magazijn of distributiecentrum. Dit proces is van cruciaal belang omdat het de laatste stap in de toeleveringsketen is en daarom een directe invloed heeft op de klanttevredenheid en de efficiëntie van een bedrijf.

Definitie van goederenuitgifte

In tegenstelling tot goederenontvangst, verwijst goederenuitgifte in de intralogistiek naar het hele proces waarin goederen en producten uit een magazijn of distributiecentrum worden verwijderd om naar klanten, detailhandelaren of andere bestemmingen te worden verzonden. Dit proces omvat de fysieke verwijdering van goederen, verpakking, etikettering en voorbereiding voor verzending.

Doelen goederenuitgifte

De verzending van goederen heeft verschillende belangrijke doelstellingen, waaronder tijdige levering aan klanten, het minimaliseren van fouten bij het verwerken van bestellingen, het optimaliseren van voorraadniveaus en het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van uitgaande goederen:

 • Snelle en nauwkeurige levering van de producten
 • Minimalisatie van fouten en schade tijdens verzending
 • Optimalisatie van voorraadniveaus en capaciteiten
 • Klanttevredenheid door stipte leveringen

Taken en processen van goederenuitgifte

Het proces van goederenuitgifte bestaat uit verschillende taken, waaronder orderacceptatie, waarbij orders worden geregistreerd en gecontroleerd. Daarna volgen orderpicking, verpakken en labelen, verzendklaar maken, laden en documenteren. Elk van deze stappen is cruciaal voor efficiënte goederenuitgifte:

 • Orderplaatsing: controleren of de bestelde goederen in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn.
 • Voorbereiding goederenuitgifte:aanmaken van een pickorder met daarop de magazijnlocaties en benodigde artikel hoeveelheden.
 • Order picking:het uitnemen van goederen uit het magazijn, vaak ondersteund door technologieën zoals pick-by-voice of pick-by-vision.
 • Verpakken en aanleveren van goederen:voorbereiden van artikelen voor verzending, inclusief de mogelijkheid van palletiseren.
 • Inspectie uitgaande goederen: controle van aantal artikelen, gewicht, conditie en verpakking.
 • Laden: het laden van het transportvoertuig of voorbereiding voor het ophalen.
 • Goederenuitgifte inboeken:de goederen worden boekhoudtechnisch uit het magazijn verwijderd om te worden verzonden naar de plaats van bestemming.

Bij goederenuitgifte zijn er ook specifieke processen die zorgen voor een soepele afhandeling:

 • Consolidatiefunctie bij goederenuitgifte:Als de orderpicking over verschillende opslagruimten is verdeeld, heeft goederenuitgifte een consolidatiefunctie om alle delen van een zending samen te brengen.
 • Documenten en etiketten in goederenuitgifte: vóór het laden moeten de vereiste documenten en etiketten worden aangemaakt en bevestigd aan de kant van de goederenuitgifte.
 • Goederenuitgifte registreren: Tot slot wordt de goederenuitgifte aan de uitgaande zijde geregistreerd om een laatste controle op volledigheid mogelijk te maken.

Optimalisatie en verhoogde efficiëntie in goederenuitgifte

Efficiëntie in goederenuitgifte kan worden verhoogd door werkprocessen te optimaliseren, personeel op te leiden en technologie te gebruiken. Een soepel proces van goederenuitgifte met korte doorlooptijden en stipte verzending leidt tot lagere bedrijfskosten en grotere klanttevredenheid.Moderne technologieën zoals barcodescanners of smart glasses voor papierloos orderpicken, geautomatiseerde transportbanden en magazijnbeheersystemen spelen een doorslaggevende rol bij het verbeteren van de efficiëntie van goederenuitgifte.

Continue verbetering van processen is cruciaal om competitief te blijven en te voldoen aan de behoeften van de klant. De best practices op het gebied van goederenuitgifte zijn daarom:

 • Regelmatig herzien en actualiseren van verzendprocessen
 • Training voor medewerkers om expertise te vergroten
 • Gebruik van trackingsystemen voor real-time informatie

Key figures voor goederenuitgifte

De economie, productiviteit en kwaliteit van goederenuitgifte kunnen worden beoordeeld met behulp van de juiste key figures. In het bedrijfsproces voor goederenuitgifte worden verpakte artikelen opgehaald door de klant volgens het haalprincipe of overhandigd aan de ontvanger volgens het brengprincipe. Van dit proces zijn het aantal pakketten en het aantal pakketten dat wordt verzonden door CEP, expediteur en express belangrijk voor het controlecentrum. De key figures voor de volgende processen spelen een rol bij het meten van de verzenddoelen: bezettingsgraad, doorlooptijd, ruimtegebruik, werkvoortgang, aantal pakketten en het aantal gecorrigeerde facturen. Stakeholders van key figures zijn de logistiek manager, de orderpickmanager en andere medewerkers die een rol spelen in het verzendproces.

Kwaliteitscontrole bij goederenuitgifte

De kwaliteit van uitgaande goederen is cruciaal om aan de eisen van de klant te voldoen. Een grondige kwaliteitscontrole van uitgaande goederen is daarom essentieel om fouten en schade te voorkomen. De inspectie van uitgaande goederen omvat:

 • Documentatie van de goederenuitgifte: aanmaken van een leveringsbon en andere vereiste documenten
 • Inspectie van de levering: visuele inspectie en inspectie van het gewicht, conditie van de goederen, verpakking en etikettering
 • Temperatuurcontrole voor temperatuurgevoelige goederen

Uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen

Goederenuitgifte in de intralogistiek staat voor verschillende uitdagingen, zoals seizoensgebonden schommelingen, hoge eisen van klanten en de noodzaak om verschillende verzendmethoden te coördineren.

De toekomst van goederenuitgifte zal worden gekenmerkt door technologische innovaties zoals het gebruik van AI en robotica. Deze ontwikkelingen zullen helpen om het proces nog efficiënter en flexibeler te maken.