Doorgaan naar inhoud

Palletwagen repareren

Het verwisselen van wielen bij een palletwagen

Reparatie van een palletwagen

Palletwagens worden over het algemeen gekenmerkt door een robuust ontwerp en hoeven zelden gerepareerd te worden. Bij intensief gebruik in magazijnen of verkoopruimtes zijn storingen echter niet uit te sluiten. Dit begint met beperkingen in de manoeuvreerbaarheid en breidt zich uit naar storingen in de hef- en daalfunctie en zelfs volledige uitval.

Zelf palletwagens repareren

Pallettrucks worden meestal gerepareerd door een gespecialiseerd bedrijf. Kleine beschadigingen kunnen echter direct ter plekke door het bedrijf worden gerepareerd. Dit is vooral het geval bij pompwagens met hydraulische heffing. De volgende defecten kunnen zelf gerepareerd worden:

 • In principe alle schade aan mechanische onderdelen
 • Hydrauliek
 • Afdichtingen
Bij bijzonder ernstige schade aan de palletwagen, zoals verbogen vorken of terugkerende defecten, is reparatie nauwelijks mogelijk of zinvol. Om de veiligheid van de bestuurder en de vervoerde goederen te allen tijde te garanderen, is een nieuwe palletwagen kopen de beste keuze.

Complexere defecten treffen vaak de elektrische onderdelen van een palletwagen. Voor elektrische palletwagens en elektrische stapelaars moet daarom een specialistische werkplaats worden geraadpleegd, waar getraind en gecertificeerd personeel de schade herstelt. In het algemeen is het belangrijk dat reparaties aan de elektronica worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.

Onze stapelaars zijn sterk en krachtig. Ook op de lange termijn. Daarom geven wij vijf jaar garantie op onze stapelaars (handmatig en elektrisch) als u deze op Pallit.nl koopt. Slijtageonderdelen en batterijen zijn uitgesloten.

De hydrauliek repareren

Een van de typische defecten aan pompwagens is dat de wagen niet meer omlaag of omhoog gepompt kan worden. In deze gevallen is er meestal een probleem met de hydrauliek. De volgende oorzaken zijn mogelijk:

 • Lucht in het hydraulische systeem
 • Ingedrongen vreemde materie
 • Verontreiniging in het hydraulisch systeem
 • Defecte hydraulische pomp/olielekkage

Ontluchten

Het is vaak voldoende om het hydraulische systeem te ontluchten om het weer aan de gang te krijgen. Hiervoor beweegt de gebruiker de vorkhendel naar de daalpositie. Als herhaaldelijk pompen niet genoeg is om het probleem te verhelpen, helpt de ontluchtingsschroef. Hierdoor kan lucht uit het systeem ontsnappen. De ontluchtingsschroef is direct op de hydraulische cilinder gemonteerd. Lees meer: Hoe ontlucht ik een palletwagen?

Olielekkage

Als de storing wordt veroorzaakt door lekkende leidingen, olie die uit de cilinder lekt of een defecte hydraulische pomp, kan de reparatie alleen in een gespecialiseerde werkplaats worden uitgevoerd. Bij een defecte pomp moet het onderdeel vaak volledig worden vervangen. Lees meer: Een cilinder van een palletwagen verwijderen - hoe werkt dat?

Reiniging

Als er vuil of vreemde materie in de olie van het hydraulische systeem zit, moet de olie worden ververst (zie volgende punt). Als er al schade is ontstaan door de vervuiling, is de enige optie om deze in de werkplaats te laten repareren.

Olie bijvullen/verversen

Een te laag oliepeil is vaak de oorzaak van defecten aan palletwagens. Het is ook mogelijk dat de olie vervuild is. Dit kan verholpen worden door het oliepeil te verhogen volgens de specificaties van de fabrikant. Lees meer: Hoe hydraulische olie bijvullen bij een palletwagen?

Als de hoeveelheid hydraulische olie voldoende is, kan er vervuiling optreden. Vervuiling en vreemde deeltjes in de olie komen in de openingen tussen de zuigers en cilinders terecht en beschadigen deze na verloop van tijd. In deze gevallen moet de olie volledig worden ververst. Dit gebeurt via de aftapplug op het oliereservoir. De gebruiker vult verse olie tot het aangegeven punt. De afgetapte olie wordt afgevoerd als afgewerkte olie.

Transportwielen vervangen

Defecte of versleten transportwielen hebben veel negatieve gevolgen voor het functioneren van een palletwagen. Ze kunnen het moeilijk maken om de lading correct op te slaan, de stabiliteit verminderen of de manoeuvreerbaarheid belemmeren.

In deze gevallen wordt er eerst een visuele inspectie uitgevoerd. De transportwielen zijn vaak aan één kant versleten en veroorzaken daardoor een ongelijkmatige loop. Schade is ook mogelijk.

Vervanging

In de meeste gevallen wordt de reparatie uitgevoerd door de aangetaste wielen te vervangen. Dit is een maatregel die het bedrijf zelf kan uitvoeren. Let bij het vervangen van de wielen op de volgende punten:

 • Gebruik van originele onderdelen
 • voldoende belastbaarheid
 • geschikte maat

Alleen als de vervangende wielen aan deze eisen voldoen, kan een probleemloze werking met de nieuwe wielen worden gegarandeerd. Idealiter zouden vervangende wielen voor palletwagens altijd in voldoende hoeveelheid en kwaliteit beschikbaar moeten zijn.

Alle standaard slijtage- en reserveonderdelen voor palletwagens zijn altijd op voorraad bij Pallit. We kunnen ze binnen 1-2 dagen naar u opsturen. Wij bieden u ook onze reparatie service in onze eigen werkplaats voor grote reparaties. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Controle

De bedrijven voeren regelmatig inspecties uit van al hun palletwagens om er zeker van te zijn dat ze goed werken. Als er zich problemen voordoen, worden defecten en schade onmiddellijk verholpen om gevolgschade te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat werknemers met palletwagens in perfecte staat werken. Regelmatige controles helpen om de levensduur van het voertuig te verlengen en de noodzaak voor palletwagen reparaties te minimaliseren.

Het is ook belangrijk om een FEM-test (Fédération Européenne de la Manutention) te laten uitvoeren door een goed opgeleide specialist. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek dat één keer per jaar moet worden uitgevoerd.

Checklist

De volgende punten moeten minstens één keer per week gecontroleerd worden tijdens elk onderhoud van de palletwagen:

 • Dichtheid van de cilinders en leidingen
 • Vulniveau van de olietank
 • Tijdstip van de laatste olieverversing
 • Functionaliteit van de afdichting
 • Slijtagegraad van de transportwielen
 • Conditie van de elektrische componenten
 • Extern zichtbare schade zoals scheuren of vervormingen