Doorgaan naar inhoud

Lastdiagrammen

Lastdiagram

Het lastdiagram aflezen - voorbeeld 1

Uitleg van begrippen

Het laadvermogen is een term voor industriële transportvoertuigen, zoals handmatige en elektrische stapelaars en vorkheftrucks, en verwijst naar het gewicht van een lading dat het apparaat kan vervoeren terwijl het aan de veiligheidsnormen voldoet.

Een grafische voorstelling, het zogenaamde lastdiagram (Engels: Load Capacity Chart oder Load Center Chart), geeft hierover informatie en toont het werkelijke draagvermogen voor de toepassing. Dit kan worden gebruikt om te bepalen of een bepaalde lading veilig naar een bepaalde hoogte kan worden verplaatst. Het nominale draagvermogen staat op het typeplaatje en in het lastdiagram van de industriële transportvoertuigen, dat als volgt verschilt van het werkelijke draagvermogen:

  • Nominale hefcapaciteit: de waarde van de nominale hefcapaciteit geldt alleen voor een specifieke hefhoogte en een specifiek lastzwaartepunt, d.w.z. een gedefinieerde afstand tussen de achterkant van de vorken en de lading. Dit is te vinden op elk typeplaatje van een stapelaar. Dit is echter een theoretische waarde die voornamelijk wordt gebruikt om verschillende modellen te vergelijken.
  • Actuele hefcapaciteit: deze waarde is de relevante parameter in het dagelijkse werk en kan worden veroorzaakt door een hefhoogte die afwijkt van de norm of door een ander zwaartepunt van de lading. Het werkelijke draagvermogen kan worden afgelezen van het lastdiagram, d.w.z. welk gewicht veilig tot welke hoogte kan worden verplaatst.

Het systeem van stapelaar en lading gedraagt zich in principe als een wip en is onderhevig aan hefboomwerking. De kant met het voertuig en de bestuurder moet altijd aanzienlijk zwaarder zijn dan de kant met de lading, anders zou deze kantelen. Bij het heffen beweegt het zwaartepunt van de lading weg, dus beweegt de lading naar buiten op de wip, vandaar dat de toenemende hoogte resulteert in een lager draagvermogen.

Let op: de bijgevoegde lastdiagrammen voor het draagvermogen zijn alleen van toepassing op normale gebruiksomstandigheden, zoals rijden op een vlakke ondergrond, rijden met de lading in een neergelaten positie en stapelen met de mast rechtop.

Correct aflezen van het lastdiagram

Het diagram laat in één oogopslag zien welk gewicht tot welke hoogte veilig verplaatst kan worden. Het draagvermogen is gekoppeld aan de hefhoogte en het zwaartepunt.

  • Hefhoogte:de hefhoogte van een stapelaar of vorkheftruck is de maximale hoogte van de vorken. Het geeft aan hoe hoog de getransporteerde goederen kunnen worden getild.
  • Zwaartepunt van de lading: de afstand van de achterkant van de vorken tot het middelpunt van de lading, ervan uitgaande dat de lading gelijkmatig verdeeld is, d.w.z. in het midden van de pallet. Het zwaartepunt van de lading wordt meestal door de fabrikant opgegeven als 500 of 600 millimeter en is te vinden in de technische gegevens van het apparaat.

Het diagram toont links de toegestane draagvermogens en rechts de hefhoogtes. De onderste as toont de afstanden tussen het zwaartepunt van de lading en de achterkant van de vorken. De dalende lijnen laten zien dat het mogelijke draagvermogen gestaag afneemt naarmate de afstanden dienovereenkomstig toenemen. Dit kan eenvoudiger worden uitgelegd aan de hand van de volgende voorbeelden.

Voorbeeld 1

Hefhoogte aflezen

Het draagvermogen is 1500 kilogram, het zwaartepunt van de lading ligt op 600 millimeter van de achterkant van de vork. De huidige hefhoogte kunt u aflezen langs de diagonale lijn in het diagram rechts: 2500 millimeter. De lading op de vorken van de elektrische stapelaar kan daarom niet hoger geheven worden dan 2,5 meter, omdat het apparaat anders kantelt.

Het principe werkt ook andersom, namelijk van rechts naar links. Deze procedure wordt gebruikt als de maximale hefhoogte en het zwaartepunt van de lading gegeven zijn, maar het maximale laadvermogen nog niet bepaald is.
In dit voorbeeld zou de hefhoogte 2,5 meter moeten zijn, maar het zwaartepunt van de lading ligt dit keer iets verder weg, op 650 millimeter. Ga op de rechter schaal vanaf de hefhoogte van 2500 millimeter langs de schuine lijn totdat u de lijn van het zwaartepunt van de lading van 650 millimeter kruist. Dit toont het maximale draagvermogen voor de vereiste hefhoogte: 1400 kilogram. Als er een hoger gewicht moet worden geladen, moet de lading dus over meerdere pallets worden verdeeld of in een lager rek worden gestuwd.
Lastdiagram als tabel
Opmerking: de waarden hebben betrekking op een zwaartepunt van de lading van 600 millimeter.
Mogelijke hefhoogte Draagvermogen
Tot 2500 mm / 2,5 m Maximum 1500 kg
Tot 3000 mm / 3 m Maximaal 1300 kg
Tot 3300 mm / 3,3 m Maximaal 1170 kg
Tot 3500 mm / 3,5 m Maximaal 1100 kg
Tot 4500 mm / 4,5 m Maximaal 700 kg
Tot 5000 mm / 5 m Maximaal 500 kg
Tot 5600 mm / 5,6 m Maximaal 350 kg